Przedmiot działalności

1. Podstawowym zadaniem ZGK jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2. W ramach podstawowych zadań ZGK prowadzi działalność w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, eksploatacji urządzeń i budowy, remontu, modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnych;
2) utrzymanie w stałej sprawności i należytym stanie technicznym sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji i rozliczania odbiorców zużytej wody i ścieków;
4) wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy;
5) wywozu odpadów stałych i płynnych;
6) usług transportowych;
7) wykonywanie prac budowlano-remontowych na terenie gminy;
8) wykonywania bieżących napraw i remontów obiektów komunalnych;
9) bieżącego utrzymania i remontów dróg i chodników;
10) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) organizacji i nadzoru prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie-użytecznych – w przypadku zawarcia stosownych porozumień;
12) wykonywania zadań powierzonych w zakresie: utrzymania porządku i czystości oraz pielęgnacji zieleni i zadrzewień, odśnieżania ulic i dróg;
13) eksploatacja, zarządzanie kotłowniami oraz dostarczanie energii cieplnej w uzgodnieniu z urzędem gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy;
14) prowadzenie bazy i warsztatu remontowego dla sprzętu i pojazdów własnych oraz wykorzystywanych do wykonywania zadań gminnych

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>