Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86 – 122 Bukowiec, tel. 52/33 093 28.

Siedzibą Administratora Danych jest: Urząd Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86 – 122 Bukowiec ,tel. 52/ 33 093 10.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: P. Katarzyna Łabus, tel. 52/ 33 093 27, e-mail: rodo[at]bukowiec[dot]pl, pok. nr 13.

Celem przetwarzania danych osobowych: jest realizacja prawnie zleconych obowiązków – zadań własnych i zleconych.

Podstawą przetwarzania danych jest: art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu, inne upoważnione osoby mające dostęp do danych np. (stażyści, praktykanci) oraz osoby z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe przetwarzane są np. na czas prowadzenia postępowań, załatwienia spraw, wykonania umowy lub zlecenia.
Dane osobowe są następnie archiwizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>