Ocena jakości wody – marzec 2019

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) Wójt Gminy Bukowiec informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian